Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật

Quy định chuẩn về ngôn ngữ ký hiệu cho người khuyết tật đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư 17/2020/TT-BGDĐT vào ngày 29/06/2020. Mời tham khảo nội dung đầy đủ của Thông tư ở link đính kèm tại đây

Xem trực tiếp thông tư trên Cổng thông tin Bộ Giáo dục: https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1353

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm