Báo cáo hoạt động VAEFA 2019

BÁO CÁO NĂM 2019

Năm 2019 là năm nối dài của 2018, vì vậy các bên cạnh việc tập trung vào tổng kết hoạt động dự án Qũi Giáo dục Xã hội Dân sự (CSEF) và hoàn thiện báo cáo, kiểm toán cho giai đoạn 2016-2019, VAEFA tiếp tục tăng cường hoạt động kết nối mạng lưới và vận động chính sách như: Tham gia vào tiến trình tham vấn lập kế hoạch Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 với Bộ GD&ĐT, VNIES, UNESCO, UNICEF; Đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị thường niên các Liên minh GD khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng và nhiều hoạt động khác. Giai đoạn 2019 ghi dấu những minh chứng cụ thể cho thành công của các nỗ lực vận động chính sách của VAEFA thông qua việc Luật Giáo dục sửa đổi năm 2019 và Thông tư 01-2019 của BLĐTBXH đã được ban hành và đã bao gồm các khuyến nghị chính sách mà VAEFA theo đuổi trong thời gian qua.

Attachments:
Download this file (19.10.21_Bao_cao_hoat_dong_VAEFA_2019.pdf)Báo cáo năm 2019

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm