Chi tiết về danh sách thành viên

Danh sách thành viên của VAEFA 

STT TÊN TỔ CHỨC / MEMBER ORGANIZATION Tổ chức Website
1 Hội Khuyến học Việt Nam (VAPE) Tổ chức  hoikhuyenhoc.vn
Vietnam Association for Promoting Education
2 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) Tổ chức treemviet.vn
Vietnam Association Protection of Child's Right
3 Trung tâm Hỗ trợ giáo dục không chính quy và Phát triển cộng đồng (CENEV) Tổ chức  
The Center for Non-formal Education and Community Development
4 Viện Giáo Dục Trải Nghiệm Quốc Tế và Sức Khỏe Cộng Đồng IES Tổ chức vhgdcongdong.org.vn
Institute of International Experience Education and Public Health (IES) 
5 Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) Tổ chức dphanoi.org.vn
Hanoi Association of People with Disabilities 
6 Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em (Trung tâm N-T) Tổ chức nt-foundation.com
N-T Foundation 
7 Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên (CCD) Tổ chức  
Dien Bien Center for Community Development 
8 Trung tâm Phát triển vì người nghèo Hà Tĩnh (PPC) Tổ chức ppc.org.vn
Pro-poor Center of Ha Tinh 
9 Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) Tổ chức msdvietnam.org
Management and Sustainable Development Institute
10 Trung tâm Phát triển cộng đồng và Công tác xã hội (CODES) Tổ chức  
Center for Community Development and Social Work
11 Viện Nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người (IPD) Tổ chức ipd.edu.vn
13 Inclusive Development Action  Tổ chức ideavietnam.org
14 Trung tâm Hướng nghiệp và Tiếp sức trẻ học hòa nhập Cơ sở GD trungtamhochoanhap.org
Center for Job Orientation and Inclusive Education for Children
15 Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) Tổ chức ced.edu.vn
Center for Education and Development 
16 Vũ Thị Thanh Hoa Cá nhân  
Private individual 
17 Nguyễn Xuân Phương Cá nhân  
Private individual 
18 Trung tâm Phát triển kỹ năng và tri thức công tác xã hội (CSWD) Tổ chức  
Center for Development Skills and Knowledge of Social Work 
19 Trung tâm Tham vấn nghiên cứu và và phát triển cộng đồng (CORE) Tổ chức  
Center for Counseling , Research and Empowering Community 
20 Trung tâm tư vấn phát hiện sớm và chăm sóc trẻ em khuyết tật (Trung tâm Sao Mai) Cơ sở GD morningstarcenter.net
Morning Star Center 
21 Trung tâm Nghiên cứu và Thúc đẩy văn hóa Điếc - Đại học Đồng Nai Cơ sở GD vanhoadiec.dnpu.edu.vn
Center of Research and Promoting Deaf Culture - Dong Nai University   
22 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục đặc biệt - Trường cao đẳng sư phạm trung ương Hà Nội Cơ sở GD canthiepsom.cdsptw.edu.vn
National College of Education  
23 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Cá nhân  
Private individual 
24 Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Việt Nam Tổ chức chamsoccongdong.com
suckhoecongdong.net.vn
Association for Community Health Education and Caring of Vietnam 
25 Trung tâm Hỗ trợ giáo dục và Nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) Tổ chức cepewvietnam.weebly.com
Center for Education Promotion and Empowerment of Women
26 Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và phát triển cộng đồng - Hội luật gia Việt Nam Tổ chức  
Consultancy Center on Law for Poor People and Community Development 
27 Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam (VIECA) Công ty  
Vietnam International Education Joint Stock Company 
28 Trung tâm Hợp tác đào tạo quốc tế - Hội khuyến học Việtnam Tổ chức citc.edu.vn
Center for International Training Cooperation   
29 Trung tâm Phát triển cộng đồng  Hà Tĩnh (HCCD) Tổ chức cecem.org
Ha Tinh Center for Community Development 
30 Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM) Tổ chức  
CECEM Training and Consulting 
31 Trung tâm Hỗ trợ, Phát triển Giáo dục người lớn và Giáo dục cộng đồng (CAED) Tổ chức  
Center for Community and Adult Education Development
32 Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ gia đình, trẻ em nghèo (CCSPFC) Tổ chức tuvanchuyenrieng.com
  Center for Counseling and Supporting Poor Families and Children     
33 Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ giáo dục vì sự phát triển bền vững (CEREPROD) Tổ chức  
Center for Research and Promotion of Education for Sustainable Development 
34 Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Chiến Công Tổ chức  
Chien Cong Vocational Training and Job Placement Center   
35 Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Phát triển nông thôn Tổ chức recerd.org.vn
Research Center for Rresource and Rural Development 
36 Trung tâm Nghiên cứu phát triển giáo dục và văn hóa dân tộc thiểu số Tổ chức  
Center for Research on Enhancing the Education and Culture for Ethnic Minority 
37 Trung tâm Giáo dục Cộng đồng Thành phố Hà Giang Tổ chức  
Ha Giang Center for Community Education
38 Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du học Interconex Tổ chức interconex.edu.vn
International Connection Education     
39 Công ty Cổ phần học thuật Equest Công ty equest.edu.vn
Equest English Academy 
40 Công ty cổ phần Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ Công ty iae.edu.vn
Istitute of American Education 
41 Công ty cổ phần Giáo dục ISMART Công ty ismart.edu.vn
ISMART Education Joint Stock Company 
42 Trung tâm ngoại ngữ Bright Smile Cơ sở GD brightsmileschool.edu.vn
Bright Smile Language Center
43 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và công nghệ Cơ sở GD pet.edu.vn
Technical College on Economics and technology 
44 Trung tâm Giáo dục Đào tạo Ngôn ngữ ký hiệu và hỗ trợ người Điếc Miền Trung (CDS) Cơ sở GD  
Central Deaf Services
45 Trung tâm nghiên cứu phát triển hòa nhập (RCI) Tổ chức rci-nlr.org
Research Center for Inclusion (RCI)
46 Trung tâm quản lý Reach Hà Nội Tổ chức Reach.org.vn
Reach Ha Noi Center
47 Câu lạc bộ người điếc Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức deafcchcmc.org
Ho Chi Minh City Deaf Club 
48 Bà Vương Thị Hanh Cá nhân  
Private individual 

Xem trên file pdf

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm