Báo cáo hoạt động Tham vấn thanh niên về "Tương lai của giáo dục"

Được sự hỗ trợ của Hiệp hội Vì Giáo Dục Cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) với sự tài trợ từ Hiệp hội Giáo dục Cơ bản và Người lớn khu vực Châu Á – Nam Thái Bình Dương (ASPBAE), vào cuối tháng 03 và đầu tháng 4 năm 2021 đã tiến hành ba buổi tham vấn về “Tương lai của giáo dục” tại Hà Nội. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Tiếng nói của thanh thiếu niên chịu thiệt thòi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương góp phần định hình tương lai của Giáo dục”.  

LIÊN HỆ

HIỆP HỘI VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI VIỆT NAM
VIETNAM ASSOCIATION FOR EDUCATION FOR ALL

P2005, tòa N03T3A, khu Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
(Có thể vào từ đường Võ Chí Công, lối vào khu Star Lake)
R2005, N03T3A building, Diplomatic Compound, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
(Accessible from Vo Chi Cong road, Star Lake entrance)


Số điện thoại/Tel: (+84)243 773 5303
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Sample Image  Sample Image

Sample Image  Sample Image

Xem thêm